VisitAarhusregionen
Himmelbjerget

Top attractions in the Lake District

In the Danish Lake District you will find lots of activities, but you can also experience renown attractions and big events in the area. You can participate in the famous Smukfest and Riverboat Jazz Festival, visit museums like Museum Jorn, Øm Kloster Museum and much more.

An abundance of experiences await in the Lake District in the center of Denmark. Here, there are attractions, activities and big events for all tastes - with your loved one, the family or friends.

List
Map

Brande Krat og andre høje bjerge

Med sine 141 meter tager Brande Krat 10. pladsen på top-10-listen over Danmarks højeste bjerge. Du finder Brande Krat sydvest for Silkeborg. Af andre høje toppe i Søhøjlandet findes Sindbjerg og Stoubjerg, som er et smukt naturområde med to lyngdækkede toppe beliggende i hedeområdet sydøst for Silkeborg. Sindbjerg er 103 meter og Stoubjerg er 99 meter højt. Fra toppene er der en vidtstrakt udsigt over rækken af søer fra Silkeborg til Himmelbjerget.

Husk at nyd det rige fugleliv og den mangfoldige flora, du vil møde undervejs på din tur!

Et landskab præget af istiden

Gjern Bakker ved Silkeborg med udsigt fra Troldhøj

Også ved Gjern Bakker bærer området tydeligt præg af at have fungeret som gennemstrømning af smeltevandsfloder fra den seneste istid.

Gudenåen løber vest om bakkerne, mens Gjern Å løber syd og øst om. Begge åer giver et indblik i, hvordan der i tidernes morgen løb store smeltevandsfloder gennem området, som desuden er fredet og en del af et Natura 2000-område.

Læs mere om bakkerne her

Bryggebjerg ved Alling Vest er et udsigtspunkt, som du kommer forbi, hvis du vandrer på Himmelbjergruten. Herfra er der en enestående udsigt over Rosvig og Julsø, hvor du kan skimte Himmelbjerget i baggrunden.